Jelikož prodáváme tabákové výrobky a potřeby ke kouření, jsme podle zákona č. 65 / 2017 sb. povinni zajistit před odesláním objednávky ověření věku nakupujícího. Máte u nás registraci? Přihlaste se a nakupujte bez nutnosti ověření věku a se slevou 5%. Registrovat se můžete po vytvoření objednávky a ověření plnoletosti.
  1. Úvod
  2. Články
  3. Dýmky pro přemýšlivé muže
Dýmky pro přemýšlivé muže

O tom, že dýmky značky Kapp a Peterson zaujímají ve sbírce každého dýmkaře čestné místo, není třeba pochybovat – tak to prostě je. Důvody této téměř masové obliby jsou nasnadě: klasické příjemně konzervativní a přitom elegantní tvary, optimální funkčnost zaručená patent systémem, kvalita materiálu i zpracování. Jmenované vlastnosti by k oblíbenosti petersonek bohatě stačily samy o sobě, avšak zda se, jakoby navíc tyto robustní dýmky vyzařovaly jakési kouzlo osobnosti přiznávané mnoha dýmkaři a sběrateli. Někteří je spatřují právě v oné půvabné robustnosti, jiní v této souvislosti přisuzují význam zdánlivé disproporčnosti jednotlivých částí mnoha petersonek, které však jako celek působí naprosto harmonicky a kompaktně. Jsou ale i tací, co se o racionální vysvětlení nesnaží a kouzlo osobnosti starých krásek z Dublinu zahrnují mezi tajemství, jímž se můžeme kochat, ale jímž není potřeba přijít za každou cenu na kloub. A tomuto přístupu do jisté míry odpovídá i vnější image firmy Kapp a Peterson, která o své činnosti i historii vypouští do světa jen stručné informace.

Vznik firmy se váže k památnému roku 1875 v němž Charles Stewart Parnell založil Britskou dolní sněmovnu. V tomtéž roce se jiný Charles – příjmením Peterson – jinak mistr umělecké výroby dýmek z Rigy, přidal k bratrům Kappovým, majitelům obchodu s tabákem na 55 Grafton Street v Dublinu. Charles Peterson byl nadán nejen řemeslnou zručností a citem pro materiál, ale také – jako dýmkař – vyvinutým smyslem pro kuřácký požitek. Zastával názor, že dobrá dýmka je jak zdrojem potěšení, tak odrazem kuřákovi osobnosti. Praxe ukázala, že tento názor je naprosto správný. Výsledkem partnerství Petersonova talentu a prostředků bratrů Kappových bylo firemní jméno, jehož prestiž stále stoupala – petersonky kouřila celá řada vážených a populárních osobností. Za všechny jmenujme tři – Marka Twaina, Sira Artura Conana Doyla a Georgese Simenona. Dokladem úspěšnosti firmy je mimo jiné i výroční zpráva publikovaná v listu Irish Times ze dne 7. června 1909. Předseda správní rady ve svém projevu komentoval obchodní a finanční politiku firmy slovy: „…nečekal jsem tak ohromující úspěch…“ Vraťme se však do roku 1890, který byl pro firmu rokem přelomovým. Tehdy všímavý a k problémům kuřáků dýmek vstřícný Charles Peterson vynalezl systém, jehož podstatou byla vzduchová komora v troubeli dýmky, v níž se při kouření srážel kondenzát. Systém si Peterson nechal patentovat a o devět let později přihlásil další patent – speciální upravené náustky s kouřem vyvedeným na patro, nikoli na daleko citlivější jazyk. K patentům, které umožňovaly sušší a chladnější kouření, patří i vylepšení, jímž Charles Peterson reagoval na připomínky britských vojáků sloužících  v Indii. Ti si stěžovali, že jim dosti dlouho trvá nasazení náustku. K častým úrazům pak patřilo zlomení čepu. Výsledkem Petersonovy úvahy bylo spojení náustku dýmky s krčkem dýmky dnes již rovněž klasickým army systémem. Nedílnou součástí některých dýmek značky Kapp a Peterson je stříbrné kování  opatřené puncem. Když si prohlédnete stříbrné kování své dýmky pod lupou, uvidíte tři puncovní značky: znak Gubernie, znak harfy s korunou a rok výroby. To jsou značky, které garantují ryzost použitého stříbra, stejně jako značka Peterson garantuje kvalitu řemeslného zpracování. A to i přesto, že za dobu své dlouhé existence prošla celou řadou reorganizací. V roce 1898 se firma Kapp a Peterson stala firmou veřejnou, v roce 1974 součástí nově formovaného Peterson Tennant Group, od roku 1982 fungujícího pod patronací James Crean Group. Od ledna 1984, kdy firmu koupil James Crean, je opět v soukromých rukou.

„Petersoni“ vyvážejí své dýmky do celého světa. Hlavními vývozními trhy jsou Spojené království, Německo, Itálie a Spojené státy. Seznam, kam se dýmky Peterson také vyvážejí, zahrnuje například Island Vánoční ostrovy nebo Dubai. Od roku 1992 se  k dovozcům řadí i Česká republika. K širokému sortimentu firmy Kapp a Peterson patřily vedle dřevěných dýmek a dýmek z mořské pěny také dýmky sádrové. Důvodem, proč se sádrové dýmky dnes již nevyrábějí, byla jejich vysoká cena vyplívající z nákladné technologie nutné k realizaci skutečně kvalitního výrobku. V 80. letech se v sortimentu firmy objevila kolekce dýmek inspirovaná slavným detektivem Sherlockem Holmsem. Každá, ze série sedmi dýmek, má jiný tvar a jiný název připomínající slavného detektiva. A v duchu tradic návratů slavných se o něco později k této kolekci přidala nová série s uklidňujícím názvem Návrat Sherlocka Holmese.